Vedligeholdelsesreglement

Pligten til at sørge for den indvendige vedligeholdelse afhænger af hvilken vedligeholdelsesordning man anvender. Fjerritslev Boligforening anvender A-ordning, hvor det er lejeren, som skal sørge for den indvendige vedligeholdelse.


Se boligforeningens vedligeholdelsesreglement her.

web: medie-grafik.dk