Medlemskab

Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages som medlem af boligforeningen.

Der er et opnoteringsgebyr på kr. 250,00.

For at bevare din medlemsanciennitet vil du fremover blive opkrævet et årligt
ajourføringsgebyr på kr. 150,00.

Så snart vi har registreret betalingen bliver medlemsnummeret tildelt.

web: medie-grafik.dk