Beboerindskudslån

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale beboerindskud + første måneds husleje.

Kommunen har i visse tilfælde pligt til at låne dig penge til beboerindskud. Følgende skal opfyldes:


Kommunen har pligt at yde lån, hvis:

-
 Boligen er taget i brug 1. april 1964 eller senere


Kommunen har ikke pligt at yde lån, hvis:

-
 Du har en vis formue

- Din nuværende bolig efter kommunens mening opfylder familiens behov

- Huslejen er mere end halvdelen af husstandsindkomsten (kommunen skal dog foretage en konkret vurdering

- Du ikke har afviklet gæld på et tidligere lån til beboerindskud


Såfremt du ønsker at søge om beboerindskudslån, bedes du oplyse det inden vi udarbejder lejekontrakt.


 

web: medie-grafik.dk