Indeklima

Indeklima

Indeklimaet har stor betydning for din sundhed. Rigtig brug og vedligeholdelse af boligen er med til at sikre et godt indeklima.

Det er særlig vigtigt, at du undgår fugt, der kan være grobund for de sundhedsfarlige skimmelsvampe.

10 gode råd om opvarmning og udluftning

1. Hold normalt alle vinduer lukket i fyringssæsonen og undgå træk. Når du ønsker at lufte ud, gøres det bedst ved at lave kortvarige kraftige udluftninger af 5-10 minutters varighed. Skru ned for dine radiatorer, mens du lufter ud. Dug indvendig på termovinduer er tegn på, at der skal luftes mere ud.

2. Undgå en høj luftfugtighed i lejligheden. En fugtmættet luft vil føles koldere end en tør luft ved samme temperatur. Fugt kan skade boligen, og fugtig luft er desuden dyrere at opvarme end tør luft.

3. Tilstop ikke ventilationsåbninger i badeværelser og køkken.

4. Lad være med at tørre tøj på radiatorerne. Det giver høj fugt i din bolig med risiko for fugtskader.

5. Har du flere radiatorer i samme rum, skal du stille alle på samme temperatur.

6. Hold dørene lukket, hvis du ønsker lavere temperaturer i nogle rum for eksempel i soveværelse og køkken.

7. Det koster dig minumum 3-5% mere i energiforbrug, hvis du hæver varmen med 1. grad.

8. Undgå at tildække radiatorer og termostatventiler med gardiner og møbler. En varmemåler på en tildækket radiator vil registrere en meget høj varmeafgivelse, uden at den kommer rummet til gode.

9. Stil ikke møbler helt op af kolde ydervægge da dette kan give mug på vægge.

10. Tager du væk fra din lejlighed i længere tid, kan du skrue lidt ned for varmen. Du må dog ikke lukke helt, da du er forpligtet til at vedligeholde din lejlighed ved at opvarme den, så der ikke sker fugt- eller frostskader.

web: medie-grafik.dk