Indflytning

Indflytningssyn
I forbindelse med indflytning foretager vores ejendomsfunktionær et indflytningssyn og skriver en indflytningsrapport. I rapporten beskrives boligens stand, og der noteres eventuelle fejl og mangler, både dem som skal udbedres, og dem som lejeren må acceptere, men ikke skal hæfte for ved fraflytning.

Konstateres der yderligere fejl efter indflytningssynet, har lejeren altid ret til selv at henvende sig til ejendomsfunktionæren og gøre opmærksom på fejl og mangler. Det skal ske senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse.Vedligeholdelsesordning

Ved underskrivelse af lejekontrakten bliver du oplyst om boligens vedligeholdelsesreglement.  Fjerritslev Boligforening har følgende ordning:

A-ordning: Boligen overtages med nymalede vægge og istandsatte lofter i rengjort stand. Mens du bor i boligen skal du selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.

Ved fraflytning deler du/afdelingen udgiften til at vi udfører en normalistandsættelse af boligen. Fordelingen afhænger af hvor længe du har boet i boligen. Afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning med 1 % pr. måned regnet fra overtagelsesdatoen. Når der er gået 8 år og 4 måneder vil afdelingen helt have overtaget udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning.

Eventuelle udgifter til misligholdelse, skal altid betales fuldt ud af lejeren.  

web: medie-grafik.dk