Boligstøtte

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen.

Hjælpen hedder individuel boligstøtte.Der er to slags boligstøtte:

- Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, der gjaldt indtil 1. januar 2003.

- Boligsikring til ikke-pensionister og til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, som har været gældende fra 1. januar 2003.


Boligstøttens størrelse afhænger af:

- Lejlighedens størrelse (bruttoareal)

- Huslejens størrelse

- Antal børn

- Indkomst og formue


Der skal søges boligstøtte på  Borger.dk


 
 

 

web: medie-grafik.dk